Hauamatus

 

Matuset korraldades peate võtma ühendust kalmistu kontoriga. Igale hauaplatsile eraldatakse üldiselt territoorium suurusega 2,5 x 1,2 m haua kohta. Territooriumi suurus urniga matmiseks on 1  ruutmeeter haua kohta.

Uus hauaplats antakse isikule tasu eest, kasutusõigusega kolmkümneks aastaks. Pärast seda perioodi hauaplatsi omanikul on õigus pikendada hauaplatsi kasutamist järgmiseks 30 aastaks või lõpetada kasutamise leping. Hauaomaniku töövõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale.

Hauaplatsi kasutusõigusest keeldumise korral teavitab omanik kalmistu haldajat sellest kirjalikult. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus välja anda luba hauaplatsile vaba osale matmiseks.

Kalmistu haldajal on õigus lõpetada haua platsi kasutamisõigus juhul, kui hauaplats on hooldamata. Selline hauaplats tähistatakse hoiatava sildiga. Kui haua plats ja haua rajatised ei ole korrastatud kolme aasta jooksul ja peale viimast matmist on möödunud 30 aastat, on õigus hauaplats isegi tasandada nind anda plats taaskasutusse. 

 

1. Hauaplatsile matmine toimub haua kasutaja nõusolekul.

2. Kõik matused tuleb registreerida kalmistuhaldajaga sätestatud korras vähemalt kaks päeva enne matust.

3. Matmine on lubatud ainult valgel ajal - talvel 10.00-15.00, suvel 9.00-19.00. Antud nõudest võib taganeda kalmistu haldajaga kirjalikul loal juhul, kui matuste korraldajad soovivad matta surnut vastavalt nende usukommetele, mis ei lange kokku põliste matmistavadega.

4. Riiklikel pühadel matmist reeglina ei toimu.

5. Matta võib kirstus või urnis. Kui matmise toimub kirstus haua sügavus peab olema vähemalt 1,8 m, urniga matmisel 1 m. Haua vahe kauguse hauaplatsi piirist kirstuga matmise korral peab olema vähemalt 0,2 m, urniga matmisel vähemalt 0,8 m. Pealematmise korral peab varasem matmine jääma puutumatuks. Kirstud tuleb üldjuhul valmistada kergesti lagunduvast materjalist. Kui kirst on valmistatud mõnest muust materjalist, tehakse vastav märk haua registris.

6. Kui haua kaevamise käigus avastatakse eelmise matmise säilmeid, maetakse need auku samal hauaplatsil. Säilinud kirst tuleks jätta puutumata.

 

Pöörduge kalmistu kontorisse, et täpsustada matmise koht, matuse päev ja kellaaeg.

Kaasas peab olema isikut tõendav dokument ja surmatunnistuse originaal.

Vastavalt kehtivale hinnakirjale saate maksta sularahas või pangakaardiga.

Matmise vormistamine toimub peale surmatunnistuse esitamist, haua platsi valimist kalmistul ja tellitud teenuste eest tasumist. Haua andmed kantakse kalmistu registrisse.

Kirjutage avaldus kalmistu haldajale.

 

                                                                 

Отправьте нам сообщение
Оставьте свое сообщение в этой форме, мы получим его на e-mail и обязательно ответим!